УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

     • ЗА КОНТАКТ

       

       УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

       Пловдив, бул. "Марица" 26, 4002

        

       катедра АИУТ

       Организатор обучение: инж. Желязка Николова, бл.3, каб 280, тел. 032/603753

       e-mail: jana.nik@abv.bg

        

       Ръководител катедра: доц. д-р инж. Веселин Начев, бл.3, каб 280, тел. 032/603765

       e-mail: v_nachevbg@yahoo.com