УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Драготинов И., Г. Терзийски.Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ, 2018,

ISBN-978-954-24-0298-5

Стойчев Ж., Г. Терзийски. Управление на биотехнологични производства, Академично издателство на УХТ, 2017,

ISBN-978-954-24-0294-7

 • Дамянов, Ч. Т. Титова, Методи за оптимизация (ръководство за упражнения), Академично издателство на УХТ, 2016 ,
 • ISBN 978-954-24-0293-0
 • Стойчев Ж, Г. Терзийски.. Автоматизация на производствени процеси в ХВП. II. Автоматизация на типови производства в ХВП, Академично издателство на УХТ, 2015
 • ISBN 978-954-24-0280-0
 • Дамянов, Ч. Т. Титова, Методи за оптимизация (ръководство за упражнения), Академично издателство на УХТ, 2015 ,
 • ISBN 978-954-24-0264-0

Станчев В, Моделиране на технологични процеси в ХВП, Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015,

ISBN 978-954-24-0267-1

  Драготинов И., Г. Терзийски, Ж. Стойчев, Кр. Кутрянски . Технически средства за автоматизация, Академично издателство на УХТ, 2015

  • Титова Т., Ч. Дамянов, В. Начев, Техническа диагностика, Ръководство за упражнения,  Академично издателство УХТ, 2014
  • ISBN 978-954-24-0238-1
  Дамянов Ч., Основи на кибернетиката: Автоматика и системи за управление. Св. 1. 6-то прер. и доп. изд., Академично издателство на УХТ, 2014
  • ISBN 978-954-24-0188-9
 • Стойчев Ж, Г. Терзийски.. Автоматизация на производствените процеси в ХВП. I. Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП, Академично издателство на УХТ, 2014

Бадев Й.,  Идентификация на системи (записки от лекции), Академично издателство УХТ, 2013

Бадев Й.,  Идентификация на системи, Ръководство за упражнения,

Академично издателство УХТ, 2013

Драготинов И., И. Ганчев, Ж. Стойчев. Автоматизация на технологични процеси. Трето съкратено, коригирано и допълнено издание, Академично издателство на УХТ, 2013

Марков Б., Практикум по автоматизирано електрозадвижване (решени практически задачи), Академично издателство УХТ, 2013

ISBN 978-954-24-0022-6

Начев В., Ч. Дамянов, Т. Титова, Интелигентни системи, Ръководство за упражнения,

Академично издателство на УХТ, 2012

ISBN 978-954-24-0201-5

Н. Гинов, Ж. Стойчев, В. Станчев, Й. Бадев,

Ч. Дамянов, В. Начев, Т. Титова, Б. Марков, С. Маджарова, Автоматизация на производствените процеси  (ръководство за лаб. упражн.),

Академично издателство на УХТ, 2012

ISBN 978-954-24-0202-2

Дамянов Ч., Оптимизация и оптимално управление. 4-то изд.,

Академично издателство на УХТ, 2012

ISBN 987-954-24-0203-9

  Дамянов Ч., Основи на кибернетиката: Елементи на изкуствен интелект. Св. 4. 3-то изд., Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2012 ISBN 978-954-24-0087-5