УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

         • Уважаеми колеги, студенти и партньори,


         • В резултат на стремежа ни към повишаване на качеството на обучение, катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” стартира новата учебна година с обновена лаборатория (бл. 4, зала 214, доц. БУЗИ КАЦ). Изказваме своята благодарност към ръководството на Университета, всички които пряко участваха в изпълнението на проекта и фирмите SMC Industrial Automation, МЕГА Инженеринг ООД, ЦЕЯН ООД, Бандени ООД.

           

           

           

     •   СПОНСОРИ И ПАРТНЬОРИ

      SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD

       

      ВИКИВАТ ЕООД

       

      МЕГА Инженеринг ООД

       

      ЦЕЯН ООД

       

      Бандени ООД

      СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ Студентите специалност АИУТ имат възможност да използват материална база на външни организации и фирми, с цел провеждане на практики и стажове. С много от фирмите катедрата има сключени договори за сътрудничество: „Микросист” ЕООД; „Розаимпекс” ЕООД; „Филкаб” ЕООД; „Мегаинженеринг” „САТ” ЕООД; „SMC Индастриал Аутомейшън България” ЕООД; „Комеко” АД; „Вектор-1” ООД; „Оптикс” АД; „Юрий Гагарин” АД; „Циян” ООД; „Синако” ООД; „Данфосс”, "Атаро Клима" ЕООД и др.

      В рамките на учебния процес студентите посещават производствените бази в региона и цяла Бъргария на утвърдени лидери като Mondi - Стамболийски, ABB Bulgaria, King's Tabaco, EVN Bulgaria, Index-6, SKF Group, „Оптикс” АД, Айгер Инженеринг ООД, Винпром Пещера АД, Спиртоварна -с. Катуница, Дунапак - Родина АД и др.

      7

       

      King's Tobacco

      8 9

      Винпром Пещера АД

      5 6

      1