УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

 

 

 

 

     

Преподаватели

50

Доц. д-р инж. Веселин Начев

Ръководител катедра

 • Кабинет: 280 – бл.3

 • Тел. 032 / 603 765

 • E-mail: v_nachevbg@yahoo.com

 • Лична страница:

 • http://vesko-nachev.hit.bg/

 • Интереси: Разпознаване на образи и класификация, Системи с изкуствен интелект, Генетични алгоритми,   Анализ и синтез на логически схеми

 • Консултации:Четвъртък 10-12 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р инж. Диана Цанкова

 

 • Кабинет: 158 – бл.1

 • Тел. 032 / 603 692

 • E-mail: dtsankova@yahoo.com

 • Интереси: Теория на автоматичното управление, Роботика (биологично инспирирана), Изкуствен интелект

 

 

 

 • Консултации: Вторник 10-12 ч.

2

Доц. д-р инж. Жеко Стойчев

 

 • Кабинет: 216 – бл.4

 • Тел. 032 / 603 882

 • E-mail: j_stoychev@abv.bg

 • Интереси: Автоматизация на производствени процеси, Автоматизация на биотехнологични процеси и Автоматизация на технолоогични процеси в ХВП

 

 • Консултации: Сряда 15-17 ч.

65

Доц. д-р инж. Таня Титова

 

 • Кабинет: 284 – бл.3

 • Тел. 032 / 603 897

 • E-mail: t_titova@abv.bg

 • Лична страница:

 • Интереси: Теория на управлението, Оптимално управление, Разпознаване на образи, Невронни мрежи и Генетични алгоритми.

 • Консултации: Сряда 10-12 ч.

4

Доц. д-р инж. Йордан Бадев

 

 • Кабинет: 503 – бл.1

 • Тел. 032 / 603 897

 • E-mail: j_badev@abv.bg

 • Интереси: Паралелни алгоритми за изчисление, Съвременни методи за  управление на технологични процеси, Инженерни методи за анализ и синтез на системи за управление

Консултации:

5

Доц. д-р инж. Веселин Станчев

 

 • Кабинет: 278 – бл.1

 • Тел. 032 / 603 898

 • E-mail: vsstanchev@abv.bg

 • Интереси: Матем. моделиране на обекти и процеси от хран. и биотехнологичната промишленост Числени методи; Измерване на неелектрични величини; Дозиращи и опаковащи автомати.

 • Консултации: Сряда 9-11ч.

39

Доц. д-р инж. Божидар Марков

 

 • Кабинет: 278 – бл.1

 • Тел. 032 / 603 898

 • E-mail: bojmarkov@abv.bg

 • Интереси: Роботика, Автоматизация на производството, Ел. задвижване, Подемно-транспорнта техника

 • Консултации: Вторник 10-12 ч.

Гл. ас. д-р инж. Георги Терзийски

 

 • Кабинет: 216 – бл.4

 • Тел. 032 / 603 882

 • E-mail: georgi_teriyski@abv.bg

 • Интереси: Технически средства за автоматизация, Регулираща и управляваща техника, Автоматизация

 • Консултации: Петък 9-11 ч.

Хонорувани преподаватели

Проф. дтн. инж. Чавдар Дамянов

 

 • Кабинет: 284 – бл.3

 • Тел. 032 / 603 897

 • E-mail: chavdam@yahoo.com

 • Интереси: Теория на управлението, Разпознаване на образи, Изкуствен интелект, Невронни мрежи, Окачествяване и сортиране на хранителни продукти.

 • Консултации:

6

Гл. ас. инж. Оник Мариносян

 

 • Кабинет: 201 – бл.4

 • Тел. 032 / 603 672

 • E-mail: mar_onik@abv.bg

 • Интереси: Микропроцесорна техника; Компютърни системи за управление, Вградени микропроцесори

 

 

Консултации:

Докторанти

Маг. инж. Камелия Велчева

 

 • Кабинет: лаб. 55, бл.3

 • E-mail: kamelia_velcheva@abv.bg  

 • Интереси: интегрирани подходи за окачествяване, окачествяване на цитрусови плодове, спектралното отражение и пропускане 

Маг. инж. Пламена Маджарова

 

 • Кабинет: лаб. 55, бл.3

 • E-mail: plamena_madjarrova@abv.bg

 • Интереси: Разпознаване на образи и класификация, алгоритми за окачествяване, определяне автентичност на напитки

Маг. инж. Марияна Сестримска

 

 • Кабинет: лаб. 55, бл.3

 • E-mail: mariana_brusova@abv.bg 

 • Интереси:  окачествяване на храни, многокомпонентен анализ, цифрова обработка на данни 

Маг. инж. Боян Георгиев

 

 • E-mail:
 • Интереси: методи и алгоритми за обработка и анализ на изображения

Маг. инж. Мария Тамуциду

 

 • E-mail:
 • Интереси: информационни системи, оценка на качеството на плодове и зеленчуци
Технически сътрудници

инж. Жана Николова

 

Организатор учебна дейност

 • Кабинет: 280 – бл.3
 • Тел. 032 / 603 753
 • E-mail: jana.nik@abv.bg
 • Людмил Запрянов

 

 • Технически сътрудник (поддръжка)
 • Кабинет: бл.3
 • Тел. 032/603 893