УХТ -

Пловдив

 

 

Технически

Факултет

 

      •  

       ВАЖНО

        

       ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ- МАГИСТРИ

        

       Уважаеми колеги,


       След ІІ-ро класиране в кандидат-студентската кампания на учебната 2017/2018г. за ОКС „магистър” в специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” има още ЕДНО свободно место - държавна поръчка. При тенденциите в последните години за редукция на държавния прием за ОКС „магистър”, това е една добра възможност да повишите степента си на квалификация.

        

       Желаещите да кандидатстват могат за получат повече информация в катедра АИУТ или на телефон 032 603765.

        

       При желание от страна на приетите магистри катедрата може да извърши модулно обучение по специалността съобразено с натоварването Ви извън университета.

        

        

       ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

        

       За студенти -  РЕДОВНО  ОБУЧЕНИЕ

       ще се проведе на 25.09.2017г. от 10.00ч. в аула „ПРОФ. МИЛЕН БЕШКОВ”.

        

       Раздаването на студентските книжки за специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" ще се състои в лаб. 214/бл.4

        

       Учебните занятия на 25.09.201г. ще започнат от 13.00ч.